Extrovert, introvert či ambivert

Obvykle máme zafixováno, že introvert je nekomunikativní, do sebe uzavřený člověk a extrovert jeho pravým opakem. Není to však tak jednoznačné. Extrovert čerpá energii z vnějšího světa, z vnějších podnětů, má rád ruch ve svém okolí. Příliš klidu ho vyčerpává. V drtivé většině případů je komunikativní. Introvert čerpá energii ze svého vnitřního světa. Má rád klid a soukromí, je více přemýšlivým. Introvert může být nekomunikativní tichý člověk žijící ve svém světě, ale často i člověk komunikativní, bavící společnost. Ovšem toto ho, narozdíl od extroverta, nenabíjí a potřebuje se pak uchýlit do samoty a klidu, aby dobil baterky. Schopnost komunikovat je dovednost, které se lze naučit. Jako další osobnostní typ se uvádí nevyhraněný ambivert. Ten se chová někdy jako extrovert a jindy zase jako introvert. Většinou v závislosti na prostředí, kde se zrovna nachází.

meditace v horách


Sociální fobie a tréma jsou obvykle přisuzovány introvertům. Nemusí tomu ale tak být. Tréma je někdy až ochromující strach v situacích, kdy máme pocit, že o něco jde a záleží nám na výsledku. Kdy je třeba se předvést v co nejlepším světle, zejména při veřejných vystoupeních. Existuje spousta návodů, jak s trémou bojovat, event. se jí zbavit. Sociální fobie už je větší problém, protože ve své vyhrocené podobě znemožňuje člověku běžný mezilidský kontakt.
strach z vlastního stínu

Někdy se může vyskytovat jako součást jiného psychického onemocnění. Patří mezi onemocnění úzkostná. Člověk se z různých důvodů stává úzkostným v kontaktu s druhými lidmi či opačným pohlavím. Protože jsou pro něj tyto situace nepříjemné, začne se jim vyhýbat, čímž se ale problém prohlubuje a upevňuje. Oproti tomu stud, ostych, hanba nejsou vnímány ve společnosti negativně a považují se za běžnou součást života. Stydíme se např. v souvislosti se svým nevhodným chováním, můžeme se stydět, když vidíme, že jsme v někom vyvolali pocit studu, někdo cítí hanbu za svou, leckdy domnělou, nedostatečnost. Někdo je prostě plachý typ, ale i nadměrná plachost může být jedním ze znaků psychického onemocnění.
čtení ve dvou


Udržujme tedy sociální kontakty na úrovni, která je nám příjemná, i když někdy je potřeba se k sociální interakci trochu přinutit.


 


About the author /