Jak se dorozumět přes internet

Máme hned několik způsobů, jak se mohou lidé dorozumívat přes internet. My vám je všechny ukážeme a poté bude na vás, který z nich budete preferovat a rádi využívat.
 aplikace na mobilu
1)      E-mail
Klasická internetová pošta, která je stále ještě hojně používaná zejména pro oficiální komunikaci. Je to vlastně takový dopis, akorát na internetu. Nechodí na vaši adresu reálnou, ale internetovou, nejčastěji ve tvaru (přihlašovacíjméno)@(doména).cz. Nejrozšířenější forma komunikace hlavně u starší generace, která není moc nadšená ze sociálních sítí.
 
2)      Skype + další
Spousta programů a aplikací nabízí volání po internetu zdarma. Zaregistrujete se, přidáte do seznamu přátele, kterým byste chtěli volat a voláte. Jediné, co je třeba, tak je buď notebook, nebo mikrofon a reproduktory. Není nic jednoduššího.
 
3)      Sociální sítě
Ať už je to Facebook, Instagram nebo Twitter – všechny slouží jednomu základnímu účelu a to je vzájemný kontakt a dorozumívání se s ostatními. Zde budete mít svůj profil, pravděpodobně se jménem, fotkou a nějakými údaji o vaší osobě. Následně si přidáte opět do seznamu lidi, kterým chcete psát, které chcete kontaktovat a poté si s nimi jednoduše píšete.
 
4)      Chat
Zde patří zejména messenger, Viber, Whatsapp a spousta dalších. Jsou to jednoduché aplikace a programy, které slouží k rychlému posílání zpráv. Díky tomu, že jsou používány hlavně na internetu, se stávají velmi dobrou a jednoduchou pomůckou komunikace.
babička, dítě a laptop 
5)      Internetová fóra
Pokud se chcete seznámit s cizími lidmi, chcete se pohádat nebo podiskutovat, tak jdete na nějaké to fórum. Jedná se většinou o internetovou stránku, která rozlišuje hned několika tématy. Zde se lidé mohou volně připojit a diskutovat. Nebo máte fórum, které se soustřeďuje ohledně jednoho zájmu – maminkovská fóra, „chlapská“ fóra apod.
 
6)      Chatovací místnosti
Jednoduché, anonymní a dnes už prastaré. Dříve hojně využívány lidmi okolo celého světa, dnes jsou již spíše pro pamětníky, kteří se tam občas zajdou podívat. Tuto formu komunikace už zcela nahradily výše zmíněné způsoby.

About the author /