Moderní technologie v dnešním vzdělávání

Velký „boom“ ve vzdělávání představují interaktivní tabule, které se staly jedním z posledních trendů využívání ICT ve vzdělávání. Jedná se o dotykově-senzitivní plochu sloužící k výuce, ze které je navíc možné přímo dotykem rukou ovládat počítačovou aplikaci. Tato technická pomůcka přišla do českých škol kolem roku 2000.
chytrá tabule
Připojuje se ke stejnému počítači jako datový projektor a ovládá se pomocí speciálního pera, popisovače, přímo prstem nebo pomocí ukazovátka. Interaktivní tabuli je možné využít ve všech vyučovacích předmětech, je vhodná pro všechny věkové kategorie žáků a studentů a je také vhodná i při výuce dětí se speciálními potřebami. Užívá se nejen na základních, středních a vysokých, ale také v mateřských školách. Učitel si nemusí vytvářet všechny výukové materiály sám, v současnosti existuje spousta serverů, kde je možné stáhnout již připravené výukové hodiny. O jejím dalším využití se dočtete na .
třída starších
Mezi výhody využívání interaktivních tabulí ve vzdělávání můžeme zcela jistě zařadit zvyšování informační a počítačové gramotnosti žáků, která se dnes již stala nezbytností. Pomocí interaktivní tabule lze žáky snadněji zapojit do výuky, žáci jsou také více motivovaní, více aktivní při výuce, učivo lze lépe vizualizovat, interaktivní tabule udržuje déle pozornost žáků. Tato nová technologie s sebou ovšem přináší i nevýhody jako např. energetická náročnost, omezuje se psaný projev žáků (v případě interaktivní tabule žáci často jen klikají na tlačítka), nedostatečné využití pedagogy – někteří učitelé ji využívají jen jako projekční plátno, pokud je využívána příliš často, motivace žáků již není tak silná a zájem opadá, text na tabuli může být špatně čitelný např. při rozsvícení světel, pro žáky zadních lavic při volbě malého písma apod.

About the author /