Náročná náplň práce ošetřovatelské služby


Ošetřovatelskými službami se v České republice zabývá celá řada obětavých lidí. Tato velmi náročná a zodpovědná práce je především doménou žen – ošetřovatelek a pečovatelek. V tomto oboru ovšem pracují i muži, na jejich bedra častokrát dopadá zvládání fyzicky namáhavějších úkonů – přenášení pacientů na lůžka, na toalety, manipulace s těžkými břemeny, např. při stěhování inventáře nebo vybavení pokojů, společenských místností, dílen, skladů apod.
matka a dcera

Jaké ošetřovatelské služby poskytují seniorům charitativní a jiné organizace

 • Především komunikují s ošetřujícími lékaři svých klientů a aplikují stanovené požadavky v praxi. Zásadní je individuální přístup, empatie, a schopnost odolávat stresu v náročném prostředí. Ne každý totiž tuto práci zvládá po mentální stránce.
 • Služby se provádí buď v domácnostech seniorů, nebo v domech s pečovatelskou službou.
 • Hodnotí se současný zdravotní stav pacientů a provádí se odběr biologických vzorků pro různá vyšetření (krev, moč, stolice atd.)
 • Měří se glykémie pomocí glukometru a provádí se aplikace dávek inzulínu injekční formou.
 • Měří se krevní tlak a puls.
 • Připravují se a podávají léky.
 • Provádí se převazy operačních zásahů a chronických ran.
 • Ošetřují se bércové vředy a další kožní choroby a defekty, aplikuje se i ošetření biolampami.
 • Provádí se lymfatické bandážování otoků končetin.
 • Ošetřují se žilní porty a stomie.
 • Mění se močové katetry.
 • Aplikuje se klyzma (klystýr).
 • Aplikují se infuze a parenterální výživa.
 • Provádí se asistovaná peritoneální dialýza
 • Provádí se rehabilitace – rozcvičovací procedury po cévních mozkových příhodách a po operacích totální endoprotézy.

demence u žen

 • Většina charitativních organizací také propůjčuje zdravotnické pomůcky. Jsou to např. oxygenerátory, invalidní vozíky, chodítka, berle a francouzské hole, sedáky do vany, židle – toalety, nástavce na toalety, podložky do lůžek proti dekubitům (proleženinám), polohovací elektrická i mechanická lůžka, biotronické lampy a další.

About the author /