Ekonomika zítřka – monopolistická konkurence

Image obchodní značky

V monopolistické konkurenci má každá firma svou odlišenou totožnost – obchodní značku.
Její výstupy (značkové) chápou zákazníci jako něco jiného, než jsou výstupy ostatních firem ve stejném výrobním odvětví. Nejvíce je to patrné v rychle se rozvíjejícím odvětví balených vod.
prase na trakaři
Příklad: Pepsi Cola a Coca Cola se staly vůdci na trhu balených vod následkem účinného marketingu. I když je Aquafina (Pepsi) a Dasani (Coke) jen filtrovaná městská voda, důmyslné reklamní kampaně přesvědčily zákazníky, že tyto značkové vody jsou jiné a lepší než stovky jiných balených vod.
V důsledku tohoto rozlišování výrobků mohou Pepsi a Coke zvyšovat ceny svých balených vod, aniž by jejich zákazníci přešli ke konkurenčním firmám. Zákazníci jsou dokonce ochotni pátrat po značce.
hledání domu
Za reklamu utratí každá z uvedených společností ročně až 20 milionů dolarů.
Z uvedeného vyplývá, že rozsah moci monopolisticky konkurenční firmy závisí na tom, jak úspěšně dokáže odlišit svůj produkt od produktu jiných společností.
Reklamní boje
Ve skutečně (dokonale) konkurenčních odvětvích soupeří firmy na základě cen.Konkurenční firmy vítězí dosažením větší efektivnosti a nabídkou svých produktů za nejnižší možnou cenu.
Firmy na nedokonale konkurenčních trzích nesoupeří stejným způsobem. Nedokonale konkurenční firmy se zapojují do necenové války.
plus a mínus
Nejvýznamnější formou necenové konkurence je reklama. Nedokonale konkurenční firma používá reklamu ke zvýšení image svého produktu a tím ke zvýšení trhu. Reklama je určena k vytvoření věrnosti značce. Věrní zákazníci budou pravděpodobně kupovat stejnou značku po celou dobu, dokonce i tehdy, kdy jim konkurenti nabízejí téměř stejné produkty, a to za nižší ceny.
Společnost, která se účastní úspěšné reklamní kampaně, může vytvořit nesmírnou hodnotu dobrého jména. Tato hodnota se odrazí v silnější věrnosti značce, například větší poptávkou.

About the author /