Linka důvěry jako chat


Linka důvěry je služba, která nabízí lidem v aktuální krizové situaci krizovou intervenci. Dříve se jednalo především o bezplatnou telefonickou linku. S rozvojem internetu se využívá jako Linka důvěry také chat. Je zřejmé, že telefonickou linku využívají především lidé starší, ti mladší volí chat, kdy si o svých problémech mohou povídat.
osoby v pc
Linky důvěry mají velmi omezený rozpočet, a proto také doba jejich fungování není taková, jak by si lidé v tíživé situaci asi představovali.
V České republice funguje několik poskytovatelů Linek důvěry, kteří jsou sdruženi v jednotné České asociaci pracovníků linek důvěry. Pracovní hodiny jednotlivých linek jsou nastaveny tak, aby v případě nutnosti byla vždy nějaká k dispozici. Uživatel se přihlašuje pod stejným nickem do stejného rozhraní, ať už využívá v danou chvíli olomouckou či pražskou Linku důvěry. Prostě záleží na tom, která LD má zrovna službu. S terapeutem samozřejmě nemůžete chatovat neomezeně. Maximální délka konzultace je 60 minut.
internet na světě 

Krizové situace

Jak krizové situace obvykle lidé na linkách důvěry řeší?

  • Rozchod s partnerem
  • Myšlenky na sebevraždu
  • Deprese
  • Ztráta zaměstnání
  • Násilí v rodině
  • Šikana v zaměstnání nebo ve škole
  • Problémy s rodiči
  • Problémy se závislostmi
  • Dluhy

 chat v pc
Kdo poskytuje pomoc? Lidé, kteří pracují na Linkách důvěry, tuto práci vykonávají obvykle proto, že to vnímají jako své poslání. Nabídka úvazku je totiž částečná, že tuto činnost každý dělá jako svou vedlejší práci. Samozřejmě jen chtít nestačí. Každý terapeut musí projít speciálním školení, které má 150 hodin. Tento kurz stojí zhruba 20 000,-. Většina zájemců si ho hradí z vlastní kapsy. Podmínkou pro absolvování kurzu je, že dotyčný pracuje v sociální oblasti. To znamená jeho profesí je například psycholog, sociální pracovník, speciální pedagog, aktivizační pracovník a podobně.

About the author /