Ekonomika

Ekonomika prošla za dlouhá staletí různými změnami. Od malých městských států až po ekonomickou správu celých kontinentů. Největšího rozkvětu a sily dosáhla moderní ekonomika strmým nástupem technologii v rozmezí  19-20. století. Nástupem zejména parních ale i jiných výkonných strojů se výroba i distribuce produktů velkým tempem zrychlila, což mělo za následek výrazný vzestup úrovně života pro běžného člověka, který díky technologii za méně času dokázal vyprodukovat více práce. Tím vzrostla i poptávka po surovinách, z kterých se zboží vyrábí a energetických zásob, které zase pohání výrobní stroje.

 energetická revoluce.jpg

Ve 20. letech 20. Století přišla první větší ekonomická krize, také označovaná jako „ Velká deprese“, která měla výrazný dopad na životy tisíců lidí. Zapříčinil ji velký propad akcií na americké burze. V důsledku toho se zhroutilo mnoho ekonomických systémů po celém světě a to i přes naprostou nedotčenost energetických zdrojů či ohrožení výrobní techniky. Masivní výprodeje akcii vyvolaly krach velké New Yorské burzy a i dalších amerických burz dne 25. Října 1929, jež je označován jako černý pátek. Poté začali krachovat společnosti a podniky, které neměli dostatečný kapitál na svůj provoz. To způsobilo masivní zvýšení nezaměstnanosti, čímž se výrazně snížila kupní síla obyvatel, to vedlo k prohloubení spirálového efektu a tím je opětovné snížení výroby.

koule ekonomika.jpg 

Dnes už lidstvo postoupilo na další úrovně možných způsobů efektivního řízení ekonomiky. Jako nejzajímavější můžeme zmínit projekt amerického vynálezce, cestovatele a futuristy Jacque Fresco, Který koncem 60. Let 20. Století založil Project Venus, jenž navrhuje tzv. Ekonomiku založenou na přírodních zákonech a zdrojích, neboli inteligentní správu zdrojů. Ta by díky propracovanému výzkumu vědeckých řešení umožnila chod naší ekonomiky snížením spotřeby nevyčerpatelných a prostředí znečišťujících forem energie, na mnohem levnější a udržitelný způsob obnovitelných zdrojů, s efektivním využitím nejmodernějších technologií. 

About the author /