Vyplatí se objednat vystoupení kouzelníka!


Chcete udÄ›lat radost netradiÄním dárkem? Co takhle darovat zajímavé vystoupení kouzelníka? Oslava narozenin, aÅ¥ se jedná o dÄ›tského oslavence, anebo o dospÄ›lého, může probÄ›hnout v pÅ™itažlivé atmosféře plné tajuplné magie. Vyberte si z nabídky menu konkrétních akcí, které Vám profesionálnÄ› a za doprovodu stylové hudby zprostÅ™edkuje ve formÄ› nevÅ¡edního zážitku zkuÅ¡ený eskamotér s celým jeho týmem, který Vás pobaví a také lecÄemus z kouzelnického Å™emesla nauÄí.

Každou show dovedeme individuálně přizpůsobit přáním hostů

Nechejte se oslovit tajemnem a užijte si pÅ™edstavení Å¡ikovného kouzelníka, kterého v souvislosti s realizací programu pro dÄ›ti i pro dospÄ›lé políbila múza. Originální prvky, které jsou souÄástí vystoupení, se velkou mÄ›rou podílejí na oživení atmosféry narozeninové oslavy i na zajiÅ¡tÄ›ní nezapomenutelnosti zážitků. Oslava narozenin v duchu kouzel s mincemi, kartami, prstýnkem, Å¡pendlíky i zapůjÄenými pÅ™edmÄ›ty od hostů, je to pravé pro Vás, pokud toužíte zorganizovat párty kreativnÄ› a jinak.

About the author /